Usługi

Chmura Business Intelligence

Chmura Business Intelligence

Cloud Coputing, czyli inaczej mówiąc rozwiązania w chmurze, obecnie są coraz bardziej popularną metodą na świadczenie usług IT. Dużym plusem tego rodzaju rozwiązań jest odchodzenie od oferowania aplikacji, licencji czy też serwerów na rzecz całościowej usługi. 

Chmura business intelligence to nic innego, jak dane i aplikacje przechowywane na serwerach zewnętrznych, do których można posiadać dostęp z dowolnego urządzenia, które ma dostęp do sieci. Przechowywanie danych w chmurze odbywa się dzięki maszynom obliczeniowym o dużej mocy, którą można w pełni wykorzystać. Dane przechowywane w chmurze, pozwalają na zaoszczędzenie miejsca na własnych serwerach. 

Kilka ważnych kwestii 

Wygoda oraz oszczędności 

Chmura jest rozwiązaniem zdecydowanie bardziej komfortowym i tańszym w użytkowaniu, aniżeli inwestowanie tradycyjne w software czy hardware. W ostatnim czasie ponad 64 procent przedsiębiorstw z rynku średnich oraz małych przedsiębiorstw, skorzystało z rozwiązań należących do modelu usługowego. Wśród dużych firm odsetek ten wyniósł 52 procent. 

Szybkie tempo rozwoju 

Sporą zaletę stanowi duża skalowalność przy niewielkich kosztach utrzymania w porównaniu do rozwiązań tradycyjnych, dlatego projekty, które realizowane są w chmurze zwracają się w znacznie krótszym czasie. 

Przewidywana średnioroczna stopa dotycząca wzrostu usług w chmurze, w naszym kraju do 2015 roku wynosiła 33 procent i była dużo wyższa od średniej dla całości rynku IT, która wynosiła 5 procent. 

Pełne zagwarantowanie bezpieczeństwa

Najważniejsze założenie rozwiązań w chmurze to zastosowanie profesjonalnej serwerowni, całkowitego zabezpieczenia oraz jego modernizacji, bez kosztów ponoszonych przez klienta. Między innymi z takich względów, około 75 procent spośród przedsiębiorców polskich przyznaje, iż wprowadza rozwiązania w chmurze, albo przygląda się dokładnie rozwiązaniom, które dostępne są na rynku. 

On-premises

Rozwiązanie drukowane zwykle potrzebom klientów, instalowane oraz uruchamiane na ich serwerach. 

Model ten stosowany jest w dużych firmach, szczególnie w wybranych branżach, takich jak ubezpieczenia, finanse, bankowość, gdzie wymaga się bezpośredniego nadzoru nad bezpieczeństwem danych z uwagi na regulacyjne wymogi. 

Private Cloud

Prywatna chmura jest niczym innym, jak opcją wykupowania infrastruktury pod własne analityczne potrzeby. Dzięki temu możliwa jest samoobsługa rozwiązań i uruchomienia następnych wirtualnych maszyn pod ciągle rosnące potrzeby z działu IT. 

Prywatna chmura umożliwia wykorzystanie istniejących zasobów celem optymalizacji pracy oraz wykorzystywania ich tam, gdzie stają się one potrzebne. 

Off-premises

Chmura publiczna to usługi, oprogramowanie oraz serwery, które można świadczyć w swoim własnym Data Center. 

Proponowanym modelem chmury może być tutaj SaaS, w którym oferowana jest m.in. Optima BI czy też Social Intelligence. Umożliwia to łączenie się z chmurą za pośrednictwem portalu i zdalnego analizowania wszystkich zgromadzonych w niej danych. 

 Dowiedz się więcej o business intelligence z bloga flowdog.io

Similar Posts