Ochrona dobytku

Kto jest odpowiedzialny za zabezpieczenie imprezy masowej?

Impreza masowa to niemal każda impreza o charakterze artystycznym kulturalnym lub sportowym, w której bierze udział więcej niż 300 osób (jeśli impreza odbywa się w miejscu zamkniętym) oraz więcej niż 1000 osób (jeśli impreza odbywa się w plenerze). Wyjątek stanowią tu imprezy pracownicze, imprezy organizowane przez szkoły, biblioteki czy świetlice.

Rola organizatora

Zabezpieczenie imprez masowych to obowiązek, który stoi przed organizatorem imprezy. To na organizatorze spoczywa głównie obowiązek zabezpieczenia imprezy. Nie oznacza to jednak, że pozostałe jednostki administracyjne oraz służby mogą całkowicie umyć od tego ręce. Zabezpieczenie imprez masowych leży bowiem między innymi także w gestii burmistrza, wójta, prezydenta miasta, oddziałów policji i straży pożarnej, jak również służb medycznych.
To jednak organizator ponosi tu największą odpowiedzialność. Jego zadaniem jest zabezpieczenie bezpieczeństwa porządku publicznego, zabezpieczenie imprezy od strony medycznej, zabezpieczenia stanu technicznego obiektu, na terenie, którego się ona odbywa ze szczególnym naciskiem na warunki przeciwpożarowe i sanitarne.

Organizator jest odpowiedzialny za zabezpieczenie imprezy masowej w miejscu i w czasie jej trwania. O ile ta pierwsza kwestia jest dosyć oczywista to jednak pojęcie trwania imprezy warto nieco doprecyzować. Czas trwania imprezy obejmuje bowiem okres, od momentu którego dany obiekt czy nawet teren został udostępniony danym uczestnikom imprezy aż do momentu , kiedy opuszczą oni dany obiekt lub teren.

Kto czuwa nad bezpieczeństwem imprezy?

Organizator imprezy powinien więc powołać kierownika do spraw bezpieczeństwa, który z kolei powinien koordynować pracą dwóch typów służb. Mowa tu mianowicie z jednej strony o służbach porządkowych oraz służbach informacyjnych. Osoby te powinny być w widoczny sposób oznaczone oraz posiadać identyfikatory z czytelnymi, niezbędnymi danymi. Do pracy przy zabezpieczaniu imprez konieczne jest posiadanie ważnej licencji pracownika ochrony fizycznej.

Więcej szczegółów na temat oferty zabezpieczenia tego typu imprez znajdziesz na witrynie firmy INWEMER System w dziale zabezpieczenie imprez masowych

Similar Posts

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *